ประกาศเมื่อ 09 มี.ค. 2566 เปิดอ่าน 22 ครั้ง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00น.
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ขอขอบคุณ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายชาญชัย แสนรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรเกรดเดอร์พร้อมรถบดอัด ในการปรับถนนเส้นทางการเกษตร บริเวณเขตพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย