ประกาศเมื่อ 09 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562