ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 116 ครั้ง
มอบผ้าอ้อม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเด่นชัย ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมประธานสภา อบต. , ส.อบต. ,พนักงานส่วนตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. ได้ มอบผ้าอ้อมให้กับ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นตำบลศรีเมืองชุม (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 )