ประกาศเมื่อ 13 ม.ค. 2564 เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จุดตรวจฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ