ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมที่ประสบภัยกรณีภัยพิบัติวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ