ประกาศเมื่อ 14 ก.ย. 2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ข้อบัญญัติฯเรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ