ประกาศเมื่อ 18 ม.ค. 2565 เปิดอ่าน 95 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้รับแจ้งจาก กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และได้เชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 โดยสามารถ ดาว์โหลด เอกสารได้จาก https://deqp.go.th/news/view_public.aspx?p=9661 หรือ Fecebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

จึงขอประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ