ประกาศเมื่อ 05 พ.ค. 2565 เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ