ประกาศเมื่อ 03 พ.ค. 2565 เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ