ประกาศเมื่อ 11 พ.ค. 2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมที่ประสบภัยกรณีภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 1 รายการ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ