ประกาศเมื่อ 04 ต.ค. 2565 เปิดอ่าน 12 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาส 4)
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ