ประกาศเมื่อ 03 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ (การขุดดิน ถมดินฯ)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ