ประกาศเมื่อ 27 เม.ย. 2566 เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ