ประกาศเมื่อ 05 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์พร้อมฉีด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลศรีเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ