ประกาศเมื่อ 10 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านสันถนนเหนือ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ