ประกาศเมื่อ 16 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน เลียบคลองชลประทาน 4R-RMC1 โดยการลงหินคลุกเฉพาะจุดที่เสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านสันโค้ง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ