ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโต้ง (ช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ ม
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ