ประกาศเมื่อ 15 พ.ค. 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมที่ประสบกรณีภัยพิบัติวาตภัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ