ประกาศเมื่อ 15 พ.ค. 2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมที่ประสบกรณีภัยพิบัติวาตภัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ