ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ