ประกาศเมื่อ 08 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ