ประกาศเมื่อ 07 ส.ค. 2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ