ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ(TOR)และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบจ้างออกแบบ (บก.๐๓) อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ