ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ