ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง และโรงเรียนบ้านสันถนน ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ