ประกาศเมื่อ 06 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการและในช่วงเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00-13.00 น.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ