ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 166 ครั้ง
วัดสันโค้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ไร่ งาน 60 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 95 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ เส้น 26 วา 1 ศอก จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 12 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ เส้น 14 วา ศอก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ เส้น 14 วา ศอก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวุตถุ พระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ และพระพุทธรูปต่างๆ องค์ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาและเรียนรู้ หรือท่องเที่ยวเชิงธรรมะ