ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 184 ครั้ง
กลุ่มนวดประคบสมุนไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสรีเมืองชุม ได้มีการจัดอบรมนวดประคบสมุนไพรให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านที่สนใจ โดยหลังจากการฝึกอบรมแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลสรีเมืองชุม ยังได้จัดสถานที่ให้กับกลุ่มนวดประคบสมุนไพรเพื่อบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และบรรเทาความเมื่อยล้า โดยผู้ที่สนใจสามารถมาติดต่อใช้บริการได้ที่ที่ทำการ อบต.ศรีเมืองชุม ได้เป็นประจำทุกวัน  วันจันทร์ - วันศุกร์

***ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-668469 ในวันและเวลาราชการ***